Sattva Kunstterapeutisk Institutt - Forside

"I'd rather be whole than good." As whole human beings we have dark thoughts and impulses as well as light. When we deny that part of ourselves, as with denial of any part of ourselves, we invite trouble. Accept and love all of yourself.
Carl Jung.
Sattva Kunstterapeutisk Institutt har utdannet kunstterapeuter siden 1996. Over 200 personer har tatt vår grunnutdanning modul I. Over 60 har tatt vår videreutdanning modul II.

Vi tilbyr en
prosessorientert utdanning basert på C. G. Jungs dybdepsykologi og livsholdning samt mindfulness. Over 80 timer av vår utdanning er undervisning i meditasjon og mindfulness. Vi legger stor vekt på drømmeforståelse basert på vestlig analytisk psykologi og østlig drømmeforståelse. Erfaring viser at å tilnærme seg to veier i kontakt med det ubevisste er fordelaktig. Den ene hvor det ubevisste strømmer eller trenger inn i bevisstheten gjennom drømmer, fantasier og projeksjoner og den andre hvor bevisstheten åpner opp og utvider seg mot det ubevisste gjennom meditasjon/Mindfulness

Utdannelsen gir spesialkompetanse i kunstterapeutiske og kreative metoder for deg som jobber direkte med mennesker i offentlig eller privat sektor eller kunstnere som jobber indirekte med andre gjennom sin kunst. Utdannelsen er og en god vei for deg som ønsker inspirasjon, innsikt og fordypelse i eget liv gjennom Kreativ selvutfoldelse.

Modul I er på 62 dager totalt
594 timer undervisning.
Modul II er på 35 dager og starter hvert 3 år.

Studiet forutsetter ikke kunstfaglig kompetanse men kan gi nye muligheter for deg som har en kreativ retning i yrkeslivet.

Priser og info om utdannelsen. Finner du på siden om kunstterapi utdannelsen

Opptak av nye elever til kull 22.

1. samling: 6. - 10. november 2019, Ønsker du plass? Last ned påmeldingsskjema eller bruk online påmelding.

Utdannelsessted: Auskin Kreative Senter - AKS, Vukuveien 971, 7660 VUKU

Fem dagers retreat,
7. - 11. august.

Drømmenes Visdom,
15. - 18. august.

Kunstterapi & kreativ selvutfoldelse,
23. - 25. august.

Par i fordypelse,
19. - 22. september.

Sattva Kunstterapeutisk Institutt - Vukuveien 971. 7660 Vuku - Norge - Orgnr: 971 040 262 - Telefon: 911 74 987