fbpx

Når kreativitet gir mening!

Kunstterapi, kreativ selvutfoldelse, kreativ dialog og mindfulness

Vi er i

TRANSFORMASJON

Days
Hours
Minutes
Seconds

Sattva Kunstterapeutisk Institutt  –  Tel: 928 31 189 – Epost   Org 971 040 262 – DB

Om instituttet

Kunsten å uttrykke seg

Vi benytter ulike kreative medier som: papir, lerret, oljepastell, guaschmaling, leire, foto, stoff, sand og naturmaterialer.

Mediene fungerer som hjelpemidler til å uttrykke seg og oppdage tillit til egen kreativitet, kontakt med ressurser og hvordan være i en meningsfull kommunikasjon når ord ikke strekker til.

utdannelse

Mindfulness

Undervisningen i mindfulness har til hensikt å etablere et større nærvær i livet, både i arbeid og hverdagsliv. På samlingene starter vi hver dag med 25 minutter mindfulness. Dagen avsluttes som regel med 5-15 minutter meditasjon og indre øvelser.

 

Empatistjernen

Professor Jes Bertelsen i Danmark har utviklet en pedagogikk i mindfulness. Systemet er basert på å trene en fordypet indre kontakt som fundament for meningsfulle møter på alle nivå i livet.

Dette er enkle og åpne øvelser som baseres på forholdet til og oppmerksomheten på; kroppen, pusten, hjertet, den kreative impuls og selve våkenheten. 

kreativitet

Kreativ flyt

Kreativiteten er en balanserende nøkkel når vi uttrykker tanker, følelser og fornemmelser, uten forventning om at det skal bli til noe spesifikt.

Når forventningene settes til side, kan det bevisste og ubevisste i oss flyte sammen og gi betydningsfulle opplevelser og varige endringer i livet.

Alle har en iboende evne til å åpne opp og bearbeide indre og ytre erfaringer igjennom kreative utrykk. Vi forholder oss til kreativiteten som en medfødt evne, ikke en kompetanse som må tilegnes.

utdannelse​

Prosessorientert Kreativitet

En prosessorientert tilnærming innebærer at det kreative uttrykket formidler følelser, fornemmelser og impulser som er aktive her og nå. Dette gir glede, frihet, lek og avslappelse blandet med dypere kontakt til sorg, savn og tunge følelser. Fruktene er en ny og klarere forståelse av de tema prosessen har hatt i fokus.

Utdannelsen gir spesialkompetanse i kreative metoder, mindfulness og kunstterapi. Uansett hvilken bakgrunn og karriære du har idag, vil studiet øke tilgangen til meningsfullhet, egne resurser og muligheter både i arbeid og privatliv.

utdannelse

Dybdepsykologi

I dybdepsykologien står dynamikken mellom det kjente og det ukjente sentralt. Det kreative uttrykket igjennom form, farge, bevegelse og lyd gir oss muligheten til å føle, sanse og forstå denne dynamikken.

Det gir trygghet og er overraskende på samme tid. Det styrker ens indre autoritet og øker evnen til konstruktiv orientering i livets mange intense situasjoner.

Bruk av symbol, form og farge, samt forståelsen av dette i kreative uttrykk og drømmer er sentralt i utdanningen.

Du lærer hvordan kreativiteten kan vise vei i terapi, veiledning, coaching og personlig utfoldelse.