Tilbud om veiledning er kun for ferdig utdannede kunstterapeuter.

Online drømme veiledning 2,5 t. 900,- pr. person.

Du skal sende en drøm og tegnet bilde samt egen refleksjon senest en uke før møtet.
 
Praksis veiledning 1t. 1200,- inkludert lesing og forberedelse før samtale.
Send halv A4 side om det som du ønsker å snakke om samt et tegnet bilde som du lager etter at du har skrevet siden.

Meditasjons veiledning 1t. kr. 900,-

Jeg ønsker!

Veiledning på praksis,
drømmer og meditasjon