Tantra, seksualitet og kreativitet

IMG_2563
Som følge av den undervisning vi har mottatt av Neel Fasting i Vækstcenter tantra fra første gang for 23 år siden og frem til idag, samt gjennom en rekke forløp hos henne og enkeltstående undervisninger med Jes Bertelsen i tantra; er både vårt private samliv og undervisning i tantra farget og inspirert av dette.

Vi har mottatt meditasjons-trening hos Jes Bertelsen siden 1998. Inspirasjon fra undervisning hos Jes Bertelsen i meditasjon, samt vår egen daglige praksis integreres naturlig inn i undervisningen, med fokus på Vækstcenter-pedagogikken og femkanten.

Fra 2014 har vi deltatt i en rekke workshops i Berlin med tema som Consicous Sexuality, Sexual Bodywork, Consicous Kink i et selvutviklings-perspektiv. Dette har gitt healing og erfaringer som har utdypet vår kompetanse i seksualitetens mangfold, kroppsterapi, skam og lyst. I møte med sårbare tema som gjemmer seg i seksualiteten - i levd og ulevd liv, drømmer og tabuer handler det for oss om vennlig egenomsorg og gode grenser. I 2016/17 fulgte vi et ettårig treningsforløp i Berlin som ledes av Mantak Chias senior underviser, Udo Treide, hvor Taoistisk seksualitet og energiøvelser, samt Sexual Bodywork kombineres.

Kreativitet som nøkkel til å uttrykke tanker, følelser og fornemmelser - integreres i alle våre kurs og veiledninger. Dette fordi alle har en iboende kreativ evne til å åpne opp og bearbeide indre og ytre erfaringer igjennom kreativitet. Vi forholder oss til kreativiteten som en medfødt kvalitet, ikke en kompetanse som må tilegnes.

Kurs og veiledning.
I alle våre kurs og par veiledninger inngår arbeid med kreative uttrykk via for eksempel maling, tegning, 3-D medier og bevegelse . Det er ikke viktig å ha et kunstnerisk talent eller kunstfaglig trening, det passer for alle. Nivåene i vår undervisning kan berøre det terapeutiske. Undervisningen holdes på selvutviklings-nivå, men støtter og veileder alltid det som berøres i hver enkelt.

Vi har undervist grupper i prosessorientert Jungiansk gruppeterapi, selvutvikling, meditasjon og kreativ dialog i 15 år. Par i fordypelse er et konsept vi har undervist i siden 2014. Vi bor på Vækstcenteret i Nørre Snede.

Gjennom i 26 års samliv, hvor vi forholder oss prossesorientert både i det personlige og yrkesmessige, har vi både slitt og lekt i møte med egen seksualitet, kommunikasjon og kreativite. Dette har gitt et bredt erfaringsgrunnlag å møte samlivets mange utfordringer på, det er vår største ressurs i undervisning og speiling av andre par.

Sattva Kunstterapeutisk Institutt - Vukuveien 971. 7660 Vuku - Norge - Orgnr: 971 040 262 - Telefon: 911 74 987