om oss

Om oss

Vi tilbyr!

Vi tilbyr en prosessorientert utdanning basert på C. G. Jungs dybdepsykologi og livsholdning, traumeterapi og mindfulness.
Når kreative metoder kombineres med mindfulness og psykoterapi er det et kraftfult verktøy, til stor hjelp uansett hvor i livet man er eller hva man ønsker å undersøke.

Utdannelsen gir spesialkompetanse i kunstterapi, mindfulness, og kreative metoder for deg som jobber direkte med mennesker i offentlig eller privat sektor eller kunstnere som jobber indirekte med andre gjennom sin kunst.

Utdannelsen er også for deg som ønsker mer glede, inspirasjon, trygghet og innsikt i eget liv.

Du lærer metoder som kan anvendes i møte med mennesker i alle aldre og livs-situasoner fra små barn til eldre på sykehjem. I terapeutisk øyemed eller for å oppdage livsglede og nye muligheter til en meningsfull kommunikasjon.

Underviserne på Instituttet har en bred kompetanse i å anvende kreativitet sammen med psykosomatisk forståelse og viten.

Bruk kreativitet!

Vi har utdannet kunstterapeuter siden 1996. Grunnutdannelsen, modul I, starter hver høst, og modul II, videreutdannelsen hvert tredje år.

Modul I er på 62 dager, totalt 560 timer undervisning. Modul II er på 35 dager, totalt 280 timer undervisning.

Studiet forutsetter ikke kunstfaglig kompetanse og kan gi nye muligheter for deg som ønsker mer kreativ kommunikasjon i yrkeslivet.

Sattva Kunstterapeutisk Institutt ble i sin tid etablert av Johan Erik Jensen & Norun Helen Falck. Ut over jungiansk kunstterapi,  hadde Johan bakgrunn som veileder i organisasjonspsykologi, gruppeterapi og leder i barne og ungdomspsykiatren i Nord-Norge. Norunn med kunstnerisk praksis som keramiker i over 42 år og  kunstterapiutdannelse ved Institutt for kunstterapi  i Danmark. I møte med den Jungianske kunstterapien på den ene side og Jes Bertelsens undervisning i bevissthetstrening og meditasjon på den andre, skapte de en skole med røttene i menneskets kreativitet og bevissthet.

Med erkjennelsen av at det å bli sett og møtt i empati og likeverdighet er fundamentet i alle vekst og helhetsskapende prosesser, ble Instituttets vannmerke lagt.

I 2006 ble Sattva Kunstterapeutisk Institutt overtatt av Kian Sloth Falck og Therese Nin-ti Falck. Begge har arbeidet med mennesker i over 25 år, de siste 15 år med undervisning i kunstterapi og mindfulness av grupper, og veiledning av elever i trening og praksis.

Undervisningen er inspireret av flere tradisjoner som har menneskets iboende ressurser sentralt i sin grunnholdning og metodikk. Fundamentet er primært forankret i C. G. Jungs psykologi og livsretning og moderne sjokk-traume terapi med støtte i Vekstcenterets pedagogikk og erfaring med selvutvikling, minfulness og bevissthets-trening igjennom 37 år.

Sattva Kunstterapeutisk Institutts utdannelse og kursvirksomhet holdes i sin helhet i VUKU i Nord-Trøndelag, en times togreise fra Trondheim lufthavn.

Undervisere

Therese N. Falck

Underviser & Faglig leder

Har undervist prosessorientert jungiansk kunstterapi siden 2003 og arbeidet som terapeut i 25 år. Jungiansk kunstterapi og meditasjon har gitt henne redskaper til utfolde tillit og frihet i livet, og dette brenner hun for å gi videre. Hun har en stor glede av å støtte menneskets kapasitet til å hele seg selv.

Kian Sloth Falck

Underviser

Underviser i prosesorienterte kunstterapi, mindfulness og drømmearbeid. Meditasjonsundervisningen baseres på undervisning av Jes Bertelsen og egne erfaringer, kurs, og retreater fra dager til måndter. Certifisered mindfulness instruktør fra Skolen for anvendt meditasjon i Danmark

Kontakt oss

Vukuveien 971, 8766 Vuku

911 74 987