feb

6-9

Meditasjon & fordypelse

kr. 2500,-

Kurset er for deg som har en meditativ praksis og ønsker å forfine og nyansere denne.

Vi vil sammen skape en atmosfære av åpenhet og fordypning. Slik at vi kan nærme oss det vesentlige i den meditative treningen.

Temaer som vil bli berørt:

-Indre øvelser.
-Femkantens porter
-Oppmerksomhet og vitnepraksis.
-Våkenhet, tillitt og nærvær.
-Fordypet mindfulness.
-Hengivelse
-Videregivelse.

Vi ser på drømmer som oppstår i løpet av kursdagene.

Det veksles mellom meditasjon, undervisning, spørsmål om praksis og somatiske bevegelser.

Vi starter torsdag til ettermidagsmeditasjon kl 17:30.

ki

Kian Sloth Falck

underviser

Er underviser på Sattva Kunstterapeutisk Institutt i prosessorientert kunstterapi, meditasjon og drømmearbeid. Meditasjons undervisningen er fundert i trening hos Jes Bertelsen, egne erfaringer, kurs og retreats fra dager til måneder de siste 20 år.

Torsdag 19:30 – 21:00
Fredag – Lørdag 9:00 – 19:00 + meditasjon kl. 21:10
Søndag 9:00 – 13:00

Påmeldingsfrist 1. januar.

Pris: 2500,-

Kr. 2220,- for overnatting; 3 netter i enerom inkl. sengetøy.
Kr. 1410,- for overnatting; 3 netter i dobbeltrom med en av samme kjønn.
Kr. 1110,- for overnatting; 3 netter i flermansrom med en av samme kjønn.

Tilegg for en ekstra natt: 740,-/470,-/370,- etter avtale med AKS

Kurset er et internatkurs, Obligatorisk overnatting.