Ved avlysning av kurset betales hele kursavgiften tilbake. Frist er 6 uker før kursstart Vi avlyser kurs senest 4 uker før startdato hvis for få påmeldte. Sattva Kunstterapeutisk Institutt hefter ikke ved tapte reiseutgifter.

*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*

*