Drømmenes Visdom 2019

"The dream is the small hidden door in the deepest and most intimate sanctum of the soul, which opens to that primeval cosmic night that was soul long before there was conscious ego and will be soul far beyond what a conscious ego could ever reach.»
The Meaning of Psychology for Modern Man C. G. Jung (1934)
Et kursforløp over fire ganger.

Drømmer er beskrevet i mange kulturer knyttet til religion, spiritualitet, psykologi og personlig vekst. Drømmene har mange fasetter og muligheter for forståelse. Valg av metode og tradisjon farger dog forståelsen ; Jungiansk, freudiansk, somatisk, profetisk, spirituelt eller rent medisinsk. Uansett innfallsvinkel, gir drømmene informasjon om menneskelig spiritualitet, mytologi og psykologi.

Drømme arbeid i et Jungiansk analytisk perspektiv, forholder seg til eget liv - levd og ulevd, kultur og livsholdning. Her oppdages muligheter for vekst og frigjøring fra ensidighet og stagnasjon i livet. På det basale nivå undersøkes dagsrester, kompensasjon og komplementerende aspekter i drømmene.

En annen komponent i undervisningen er hentet fra en østlig forståelses-ramme, hvor drømmer som energi fenomen er i fokus. Her handler det om å lytte, føle, sanse og merke hva drømmen gjør med oss. Hva som settes i bevegelse av følelser, kroppsfornemmelser, impulser, tanker, stemninger, kreative uttrykk eller gamle minner.

Uavhengig av orientering i forhold til drømmene - er det ukjente på spill. Her er det avgjørende å stille seg åpen for å kunne oppdage det ukjente, usagte og u-erkjente slik at visdomsaspektet kan tre frem. Erkjennelser vil derved komme fra et tredje sted, som Jung kaller den trancendentale funksjon.

Gjennom forløpet bruker vi kreative uttrykk: Fra tegning, maling og collage til visualiseringer og åndedrettsøvelser. Vi arbeider sammen to og to, i små grupper og i stor gruppeprosess. Det forventes at man trener introduserte øvelser, med bruk av egne drømmer, mellom samlingene.

Empatisjernen som modell for oppmerksomhets-trening, utviklet av Jes Bertelsen, med bevisst rettet oppmerksomhet i kontakt med kropp, åndedrett, hjertet, det kreative og selve våkenheten - vil være en rød tråd gjennom forløpet. Hver dag begynner og avsluttes med 25 minutter meditasjon.

Målet med treningen er å få kunnskap og erfaring med dybdepsykologiske og kreative metoder i arbeide med drømmer.

Treningen er for alle som har lyst å lære om drømmer.

For terapeuter gir treningen en basal kompetanse for å kunne jobbe med drømmer.
Treningen er i et selvutviklings perspektiv og setter krav til hver enkelt om selv å ta ansvar med eventuelt terapeutisk hjelp eller veiledning mellom samlingene. 

Å arbeide med drømmer er en kraftfullt metode som kan åpne for ubearbeidede traumer og psykologisk vanskelige tema.1. samling; Drøm og personlighet.
-Jungs psykologi & drømmer.
-Dagsrest, kompensasjon og komplement.
-Innhold & holdning.
-Symbolforståelse
-Det personlige ubevisste; Huset, innsjøen og indre landskap. 
-Drømme auragram; øvelse over 9 måneder.
-Emosjonelle, seksuelle og visdoms drømmer
-Å lære drømmenes språk, å lære å lytte.

Nettmøte. For spørsmål og dialog om drømmearbeid.

2. samling: Drøm & arketyper, 
-Jeget
-Skyggen.
-Anima & Animus
-Selvet
-Det kollektive ubevisste og havet.
-Store drømmer

Nettmøte. For spørsmål og dialog om drømmearbeid.

3. samling: Drøm & kropp.
-Referansepunkter i kropp.
-Kroppen som medie for drømmeforståelse
-Visualisering og kropp.
-Farger i drømmer.
-Seksuelle drømmer; fordypet forståelse

Nettmøte. For spørsmål og dialog om drømmearbeid.

4. samling: Drøm & indre vekst.
-Mindfullness og drømmer.
-Drømmer som symbol, energi & bevissthet.
-Fra drøm til virkelighet.
-Individuasjon og Spirituelle drømmer
-Drømme auragram og sammenheng
-Bevisstheten og det ubevisste språk, samspill og gjensidig forståelse. 
-Drømmer og terapi, selvutvikling, søken etter mening.

Faglitteratur:
Drømme, chakrasymboler og meditasjon, Jes Bertelsen
Erindringer, drømme, tanker, av 
C.G. Jung
Man and His Symbols av 
Carl Gustav Jung
Dictionary of symbols, Hans Biedermann


Underviser: Kian Sloth Falck
Er lærer på Sattva Kunstterapeutisk Institutt i prosessorientert kunstterapi, meditasjon og drømmearbeid. Han er dypt inspirert av C. G. Jungs psykologi og livssyn - undervisning er et resultat av dette. Arbeid med å forstå egne drømmer startet i 14 års alderen , de siste 12 år har han undervist grupper og utdannelsesforløp i Norge og Danmark. Meditasjons undervisningen er fundert i trening hos Jes Bertelsen, egne erfaringer, kurs og retreats fra dager til måneder de siste 20 år.
Kurset er fullt

Nytt forløp starter 11. - 13. juni 2021

Du kan skrive deg på interesse liste så få du informasjon når det er mulig å melde seg på.


Maks: 12 deltakere

Drømmenes visdom2019/20

1. samling

15. aug. 2019 til 18. aug. 2019

2. samling

28. nov. 2019 til 1. des. 2019

3. samling
12. mar. 2020 til 15. mar. 2020

4. samling
28. mai 2020 til 31. mai 2020

Nett møte på zoom

Nettmøte 1. Drømmenes visdom
30. sep. 2019, 19:00 til 21:00

Nettmøte 2. Drømmenes visdom
27. jan. 2020, 19:00 til 21:00

Nettmøte 3. Drømmenes visdom
20. apr. 2020, 19:00 til 21:00

Sted: AKS - Auskin Kreative Senter

Forløpet koster totalt kr. 14.000,-. Summen deles opp i kr. 3500,- pr. samling.

Når du har fått plass betales 3500,- som depositum. Depositum regnes som betaling for siste samling. Det betales så 3500,- fire uker før tre samlinger.

Som deltaker binder du deg økonomisk til hele utdannelsen selv om du ikke kan delta på alle samlinger eller alle dager og ved studieavbrudd.

Studentpris med gyldig studiebevis.
kr. 2900,- pr. samling.

Undervisningstider:
Torsdag 19:00 - 22:00

Fredag og lørdag
10:00 - 13:00 og 16:00 - 19:00,
Søndag 10:00 - 13:00

Maks: 12

Ved avmelding senest 4 uker før kurset, betales kursavgift minus et beløp på 500,- tilbake. Ved avmelding senere en 4 uker før kurset betales ikke depositum tilbake.

Overnatting:
Kr. 370,- pr. natt i tre til firemansrom.
Kr. 466,- pr. natt i dobbeltrom.
Sengetøy, kan leies, betales ved ankomst, kr. 100,-
Kr. 740,- pr. natt, enerom inkl. sengetøy.

Kurset er et internatkurs, Obligatorisk overnatting.

Overnatting betales senest 4 uker før kurset. Faktura sendes fra AKS. Ingen tilbakebetaling ved avmelding senere en 2 uker før kurset.

Hvordan komme til AKS.
Du flyr til Trondheim lufthavn så tog til Verdal (1t). Ellers tog fra Oslo i sør eller Fauske i Nord. AKS ligger ca. 15min med bil fra Verdal.
www.auskin.no

Ta kontakt med AKS for info om overnatting. Tlf: 450 82 838.

Sattva Kunstterapeutisk Institutt - Vukuveien 971. 7660 Vuku - Norge -
Orgnr: 971 040 262 - Telefon: 911 74 987