Faktura sendes ut ved tildelt plass til kurs, når den er betalt er plassen bekreftet. Ved avmelding senest 6 uker før kurset, betales kursavgift minus et beløp på 500,- tilbake. Ved avmelding senere en 6 uker før kurset betales dessverre ikke kursavgiften tilbake.

Ved avlysning av kurs betales hele kursavgiften tilbake. Vi avlyser kurs senest 4 uker før startdato hvis for få påmeldte. Sattva Kunstterapeutisk Institutt hefter ikke ved tapte reiseutgifter.


Det er 6 dobbeltrom og 4 firmansrom. Kryss av hvilket rom du ønsker ved påmelding.

Kurset er et internatkurs, obligatorisk overnatting.

Overnatting betales senest 4 uker før kurset. Faktura sendes fra AKS. Ingen tilbakebetaling ved avmelding senere en 2 uker før kurset.

Hvis du ønsker å sove på samme tomansrom som annen deltaker, Skriv dette i emnefelt nederst!

*


*


*


*


*


*

*
*