Videreutdanning
Kunstterapi
Kull 5

Oppstart 13. - 19. mars. 2021

mars 2021 - mars 2023

1. samling 13. – 19. mars. 2021
2. samling 11. – 17. september 2021
3. samling 2. – 8. april. 2022
4. samling 27. august – 2. september 2022
5. samling mars/april 2023

 Vi gjør oppmerksom på at denne utdannelsen er for de som allerede har grunnutdannelsen i kunstterapi eller liknende psykoterapeutisk utdannelse.

Diplomering og praksis er ikke en forutsetning. Har du mistet retten til å diplomeres vil studiet fornye din mulighet.

Grunnutdannelse modul 1 kan du lese om på denne siden.

Utdannelsen henvender seg til

Jungianske kunstterapeuter og psykoterapeuter med liknende skolering som ønsker en videregående trening i kunstterapeutiske metoder og mindfulness meditasjon. Dette studiet gir en forfinet trening i indre og ytre kommunikasjon igjennom kreativ utfoldelse i balanse med stillhet og prosessorienterte øvelser.

Forløpet går over 5 semester med 5 samlinger på 7 dager, totalt 35 dager. De fire første samlingene har en felles struktur. De første dagene starter med kreativ flow og sentrering. Deretter er det tre dager med fokus på samlingens hovedtema. De siste dagene samles prosessen opp med undervisning i kunstterapeutiske metoder og mindfulness. Den femte og siste samlingen på videreutdannelsen har en retreat ramme med fokus på mindfulness meditasjon og alkymisk prosessarbeid alle dagene.

Undervisningen bygger i hovedsak på C. G. Jungs psykologi og livsholdning, Vækstcenterpedagogikken, samt den østlige erfaring med bevissthetstrening. Det er hentet inspirasjon fra andre moderne psykoterapeutiske, nevropsykologiske og kreative retninger fra et dybdepsykologisk perspektiv.

31461002_10156367955981692_7890858441860710400_o

Treningen

Vi søker å trene teknikker som forankrer kontakt til egen autentisitet, forfiner evnen til å orientere seg i den ytre verden og gi større klarhet omkring premissene for meningsfull livsutfoldelse.

Det vil undervises i evnen til å lytte både intuitiv og rasjonelt. Vi søker å etablere større klarhet på skillet mellom kollektiv dynamikk og det personlige materiale hver enkelt bærer i egen personlighet. I dette arbeidet søker vi å bevisstgjøre den naturlige evne vi alle har til å orientere oss i det kollektive landskap, uten å identifisere oss med dette, samt å fri-sette personligheten fra 

Vi bruker skygge, motsattkjønnet, samt visdomsmeditasjon når nødvendig. Disse øvelsene er analoge med de tre fasene i Alkymien; Nigredo, Albedo og Rubedo. Meditative teknikker, visualisering og indre kanaliserings øvelser er integrert i undervisingen.

Vi vil male på det samme lerret igjennom hele studiet. Det males en kolbe som fylles med Prima Materia, det råmateriale vi har kontakt med i dypet av oss selv. Deretter vil vi trene vår personlige evne til å befruktes av fellesmenneskelige symbol, og la bevisstheten være som en kolbe i transformasjon, hvor lerretet er vårt speil. Det oppfordres til å jobbe figurativt og symbolsk.

Nattens drømmer brukes til å speile prosessen, fordype vår symbol forståelse og evne til å forløse symbolenes personlige potensiale.

Målsettning

Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er et terapeutisk prosessforløp. Fokus er rettet mot selvutvikling og meditasjon. Det stilles større krav til egen ansvarlighet enn i grunnutdannelsen. Man skal selv bære det som settes igang og ha en balansert evne til å støtte prosessen både med selvstendig kreativt arbeid, meditasjon og i individuelle veiledninger mellom samlingene.

Målsettingen i den kreative del av undervisningen er å utfordre egne evner til å utrykke seg, gjøre nye erfaringer med fargenyansenes effekt og oppdage nye dybder i kreative flyt. Akryl, akvarell, ulike typer fargestifter og blyant er blant materialene vi bruker på lerret og papir.

Målet med undervisningen er å videreutvikle en lyttende og vennlig innstilling til det som oppleves. Det gjør det umiddelbare øyeblikk friskere og klarere i møte med kolleger, klienter og i livet forøvrig.

I livet generelt og i kriser spesielt, er vår største ressurs evnen til nærvær og vennlighet. Det viser seg at mindfulness meditasjon er en god metode for aktiv trening  av hjertets og bevissthetens kvaliteter. Derfor vil meditasjons perioder på 30 til 50 minutter inngå som en del av undervisningen. Og studentene oppfordres til å etablere en 25 minutters daglig meditativ praksis i hverdagen forøvrig.

Hele forløpet bygger på alkymiske forvandlings-prosesser i en moderne dybdepsykologisk forståelsesramme; å forvandle vaner, mønstre og ubevisste holdninger til klarhet og vennlighet. Nøkkelen er avslappet oppmerksomhet på oss selv og virkeligheten slik vi opplever den, med støtte i kreativ utfoldelse og kontakt til kropp og følelser.

 

Samlinger

1. samling – Oppstart av prosessen: Jord

Kreativt sentrering og flow: Vi søker å etablere avspenning og nærvær igjennom kreativ lek og lytten. Praktisk undersøkelse og undervisning av teorien bak metode og teknikk vil inngå. I disse første dagene i forløpet etableres den alkymiske kolbe på lerretet ved hjelp av geometri, farger og elementene. Jord og fundament for fremtidig arbeid er i fokus. 

Undervisningen alternerer mellom metoder som støtter en indre meditativ og prosessorientert lytten, og en ytre kreativ projeksjon av det materiale som trer frem i bevisstheten. Alkymiens basale prinsipper etableres som et veikart. Vi fordyper forståelsen av arketyper, psykens oppbygning, alkymiske symboler og den individuelle rytmen i en alkymisk integrasjonsprosess. Uken avrundes med fokus på å samle opp sentrale tema, samt etablere en god sentrering og retning for videre fordypning i det alkymiske arbeidet i månedene fremover.

Hovedlærer: Therese N. Falck
Støttelærer: Mona H. Sand veileder i kreative metoder og er støttelærer i den kunstterapeutiske prosessen de første dagene.

 

 

2. samling – Alkymi & Helhet: Vann

Samlingen åpnes med kreativ sentrering i den indre og ytre alkymiske koble. Vi kommer tilstede med oss selv og det som er med oss inn i samlingen fra hverdagens gleder og utfordringer.
Bob Moores meditasjoner, øvelser og grunnholdning er farget av vennlighet og aksept. Ved hjelp av hans helende metode undersøkes kroppens elektriske aspekt og vannet som element, via alkymiske symboler og eteriske øvelser. 
Vi lytter etter vår indre sannhet og hvordan være tro ovenfor det mest vesentlige i livet.
 
“With truth and beauty permeated – 
From the wave was all created.
Water will all life sustain:
-What were our world, our mountains, and our plains?
Your power the freshness of our life maintains.
‘Tis you from whom the life flows in our veins.”
Goethe’s hymne til vann.
 
Hovedlærer hele uken: Therese N. Falck

 

3. samling – Seksualitet & polaritet: Ild

Samlingen åpnes med kreativ sentrering i den indre og ytre alkymiske koble. Vi kommer tilstede med oss selv og det som er aktualisert i livet nå.

Dagenes tema er en oppdagelsesreise i kvinnelighet og mannlighet, gjennom det forhold vi har til vårt eget og det motsatte kjønn. Hvordan kan vi oppdage – og trene – en balanse mellom det kvinnelige og det mannlige?

Hvordan kan vi veksle mellom kvinnelig og mannlig intensjon i samspillet med de menneskene vi forholder os til, så det kan bli en dans, mer enn en slitsom oppgave?

Vi vil undersøke avvisning versus tiltrekning, kulde og varme som polariteter. Samt kroppens energetiske, erotiske, emosjonelle og hjertelige utstråling. Vi kan gjennom meditative øvelser utforske og muligvis forvandle noen av de signalene vi sender til andre mennesker – til glede for oss selv, våre klienter og personlige relasjoner.

Hovedlærer: Therese N. Falck

 

4. samling – Kreativitet & Nærvær: Luft

Kian S. Falck underviser i nærværs-trening tre hele dager. Undervisningen er relatert til den kreative prosessen og med basis i Jes Bertelsens pedagogikk bygget opp omkring Empatistjernen.

Treningen fokuserer på innstillinger som hjelper bevisstheten å hvile i et fordypet og mer utvidet nærvær. Hvordan kunne forholde seg nøytralt iaktagende til bildet man maler på og samtidig være oppmerksom på hva som foregår i sinnet, kroppen, de mere stille følelsene og åndedrettet.

Hvordan la den kreative impulsen få lov til å fødes, leve sitt liv og dø uten å agere på den. Hva skjer om man står av fra å ville uttrykke den kreative impulsen. Hvordan forholde seg nærværende og kreativt til det, og danse med, som en fri strømmende kraft av berikende livfullhet?

Kian Sloth Falck, underviser ved Sattva Kunstterapeutisk Instituttt. Har siden 1998 vært i meditativ trening hos Jes Bertelsen og andre undervisere ved Vækstcenteret. Han har praktisert meditasjon daglig i 21 år. Korte og lange retreat er en naturlig del av treningen. Han er sertifisert mindfullness instruktør fra Skolen for Anvendt Meditasjon i Danmark.

Hovedlærere: Therese N. Falck & Kian Sloth Falck

 

Previous
Next

5. samling – Alkymisk retreat: Quinta Essentia

Vi undersøker hvordan metode og teori fra de foregående samlingene kan veves sammen med våre unike ressurser til et levende håndtverk og livskunst.

Denne uka er en fordypning i det alkymiske transformasjonsarbeidet hvor vi undersøker:

* Livets naturlige sykluser og kompleksets tilbakevendende struktur.
* Skyggearbeid som vedvarende emosjonell hygiene.
* Motet til å utfolde vår skaperkraft og hengivelsen til den indre elskede.
* Sammenhengen mellom drøm og energi.
* Hjertets uendelige kapasitet.

Rammene i undervisningen er kjent, men mer intens med lengre perioder av stillhet og nærværstrening.

Hovedlærer: Therese N.Falck

Generell informasjon

Dagsrytme.
Undervisningen starter kl: 9.00 alle dager og avslutter ca. kl.21:15 (siste dag kl.15.00). 
Lunsjpause kl.13:00 til 16:00.
Kveldspause kl.19:00 til 20:30

Kostnader.
Utdannelsen koster totalt kr. 39.000,-.
Summen kan deles opp i 6 deler: Kr. 6500,- i depositum ved tildelt studieplass. Deretter betales så 6500,- seks uker før hver av de fem samlingene. Denne delen av betalingen kan eventuelt deles opp i avdrag over 25 måneder kr. 1.300,- kroner, med første autogiro 20.august 2020.

Ved påmelding innen 15.april er det mulighet for 29 månedlige autogiro, inklusive depositum, på 1.345,- kroner fra og med 20.april 2020. 

Som deltaker binder du deg økonomisk til hele utdannelsen selv om du ikke kan delta på alle samlinger eller alle dager, eller ved studieavbrudd.

Kunstnerisk materiale som du skal bruke både på samling og hjemme, kommer i tillegg fra 1.000 – 3.000,- kroner avhengig hva du har fra før.

Alle samlinger avvikles i Vuku på AKS.

Overnatting: Priser pr. samling.
Kr. 2590,- for overnatting; 7 netter i flermansrom med samme kjønn.

Kr. 3262,- for overnatting; 7 netter i dobbeltrom med en av samme kjønn.

Kr. 4900,- for overnatting; 7 netter i enerom inkl. sengetøy.
Tilegg for en ekstra natt: 740,-/470,-/370,- etter avtale med AKS.
Sengetøy: kr. 100,- Håndklede: Kr. 50,-

Kurslokalene har et velutstyrt kjøkken. Vi lager en stor felles lunsj.
Frokost og kvelds lages på individuell basis av mat handlet inn til felles benyttelse. Alle deltar i kjøkkentjeneste og renhold av fellesareal igjennom uken.
Matutgifter pr. samling er ca. kr. 900,- inklusive fellesmiddag siste kvelden.

Det er plass til 18 deltagere.

Kaffe og te er inkludert.

Sattva gjør oppmerksom på at gjesteundervisere, sted og tidspunkt for samlinger kan endres pga. uforutsette hendelser.

Påmelding

Postadresse

Sattva Kunstterapeutisk Institutt
Vukuveien 971
7660 VUKU
tel: 911 74 987
Orgnr: 971 040 262

Undervisningssted​

AKS – Auskin kreative  senter
Vukuveien 971
7660 VUKU