Videreutdanning
Kunstterapi
Kull 5

Oppstart 20. - 26. juni 2020

Nettsiden er ikke oppdater for kull 5.
redigert program og mulighet for påmelding 1. september

juni 2020 - september 2021

samlinger

1. samling 20.-26. juni 2020
2. samling 26. sept -2. okt 2020
3. samling 6.- 12. feb 2021
4. samling 22. – 28. mai 2021
5. samling 11. – 17 sept 2021

Vi gjør oppmerksom på at denne utdannelsen er for de som allerede har utdannelse i kunstterapi ved SKI. Ønsker du grunnutdannelse modul 1 kan lese mer om den her.

Vi starter kl: 9.00 alle dager og avsluttes ca. kl.19.00
(siste kursdag kl.15.00).
Lunsj pause kl. 13:00 til 16:00.

Utdannelsen henvender seg til

Utdannelsen henvender seg til Jungianske kunstterapeuter og psykoterapeuter med liknende skolering som ønsker en videregående trening i kunstterapeutiske metoder og meditasjon. Dette studiet gir en fordypning hvor den indre og yttre kommunikasjon forfines igjennom kreativ utfoldelse i balanse med stillhet og meditative øvelser.

Utdannelsen vil gå over 2 hele år med 5 samlinger på 7 dager, totalt 35 dager. De fire første samlingene har en felles struktur. De første dagene starter med kreativ flow og sentrering med hovedlærer og støttelærer. Fra dag 3 til 5 gis det undervisning i samlingens hovedtema. Dag 6 og 7 samles prosessen opp med undervisning i kunstterapeutiske metoder. På den femte og siste samlingen vil fokuset være på kreativt flow og alkymisk prosessarbeid alle dager.

Undervisningen bygger i hovedsak på C. G. Jungs psykologi og livserfaring, Vækstcenterpedagogikken, samt den østlige erfaring med bevissthetstrening. Det er hentet inspirasjon fra andre moderne psykoterapeutiske, nevropsykologiske og kreative retninger ut fra et dybdepsykologisk perspektiv.

31461002_10156367955981692_7890858441860710400_o

Treningen

Vi søker å trene teknikker som kan sentrere den indre kontakten, forfine evnen til å orientere seg i den ytre verden og gi større klarhet omkring premissene for meningsfull livsutfoldelse.

Målet med undervisningen er å videreutvikle en lyttende og vennlig innstilling til det som oppleves i den indre og ytre virkelighet. Det gjør det umiddelbare øyeblikk friskere og klarere i møte med kolleger, klienter og i livet forøvrig.

I livet generelt og i kriser spesielt, er vår største ressurs evnen til nærvær og vennlighet. Det viser seg at meditasjon er en god metode for aktiv trening av bevissthets og hjertekvaliteter. Derfor vil meditasjons perioder på 30 til 50 minutter inngå som en del av undervisningen. Og studentene oppfordres til å etablere en 25 minutters daglig meditativ praksis i hverdagen forøvrig.

Hele forløpet vil bygge på den alkymiske forvandlingsprosess; å forvandle vaner, mønstre og ubevisst stoff til klarhet. Nøkkelen er avslappet oppmerksomhet på oss selv og virkeligheten slik vi opplever den, med støtte i kreativ utfoldelse og kontakt til kropp og følelser.

Vi vil blant annet male på det samme lerret i 2 1/2 år. Det tegnes en kolbe/sirkel som fylles med Prima Materia, det råmateriale vi har kontakt med i dypet av oss. Deretter vil vi fordype vår personlige evne til å befruktes av de kollektive symbol og bli en kolbe i transformasjon hvor lerretet er vårt speil.

Treningen handler blant annet om å ikke endre på lerretet før det kommer en klar direkte erfaring innenifra. Det oppfordres til å jobbe figurativt og symbolsk. Drømmene brukes til å speile prosessen, fordype vår symbol forståelse og evne til å forløse symbolenes personlige potensiale.

 

Målsettning

Målsettingen i den kreative del av undervisningen er å utfordre egne evner til å utrykke seg, gjøre nye erfaringer med fargenyansenes effekt og oppdage nye dybder i det kreative flow. Akryl, akvarell, ulike typer fargestifter og blyant er blant materialene vi bruker på lerret og papir.

Det vil undervises i evnen til å lytte intuitiv inn i gruppens dynamikk. Vi søker å etablere større klarhet på skillet mellom gruppe-personlighetens kollektive dynamikk og det personlige materiale hver enkelt tar med seg inn i gruppen. I dette arbeidet søker vi å bevisstgjøre den naturlige evne vi alle har til å orientere oss i det kollektive landskap, uten å identifisere oss med dette.

Vi bruker skygge, motsattkjønnet, samt visdomsmeditasjon når nødvendig. Disse øvelsene er analoge med de tre fasene i Alkymien; Nigredo, Albedo og Rubedo. Meditative teknikker, visualisering og indre kanaliserings øvelser er integrert i undervisingen.

Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er et terapeutisk prosessforløp. Fokus er rettet mot selvutvikling og den spirituelle lengsel, eller visdommen, i en selv. Det stilles større krav til egen ansvarlighet enn i grunnutdannelsen. Man skal selv bære det som settes igang og ha en balansert evne til å støtte prosessen både med selvstendig kreativt arbeid, meditasjon og i individuelle veiledninger mellom samlingene.

Samlinger

1. samling, 18. til 24. mars 2017, Oppstart av prosessen.

Vi starter kl: 9.00 alle dager og avslutter ca. kl.21:30
(siste kursdag kl.15.00).
Lunsj pause kl. 13:00 til 16:00.
Middagspause kl. 19:00 – 21:00
Fellesmeditasjon kl. 21:00 til 21:30.

1 – 2. dag
Kreativt sentrering og flow: Vi søker å etablere avspenning og nærvær igjennom kreativ lek og lytten. Praktisk undersøkelse og undervisning av teorien bak metode og teknikk vil inngå. Denne første dagen i forløpet etableres den alkymiske kolbe på lerretet – ved hjelp av geometriske strukturer, alkymiske farger og elementene ild, vann, jord og luft.

3.- 5.dag
Undervisningen alternerer mellom metoder som støtter en indre meditativ og prosessorientert lytten, og en ytre kreativ projeksjon av det materiale som trer frem i bevisstheten. Alkymiens basale prinsipper etableres som et veikart. Vi fordyper forståelsen av arketyper, psykens oppbygning, alkymiske symboler og den individuelle rytmen i en alkymisk integrasjonsprosess.

6. – 7.dag
En gruppeorientert undervisning med fokus på å samle opp sentrale tema, og etablere en god sentrering og retning for videre fordypning i det alkymiske arbeidet i månedene fremover.

Hovedlærer:
Therese N. Falck
Utdannet kunstterapeut og eksaminert ved Sattva Kunstterapeutisk Institutt 2001
Privatpraktiserende kunstterapeut fra 2001. Underviser og veileder ved Sattva Kunstterapeutisk Institutt fra 2002.
Medisinsk utdannelse på høyskolenivå samt Medisin Grunnfag ved Universitetet i Tromsø
Daglig Meditativ praksis siden -97. Fulgt undervisning og retreat med Jes Bertelsen ved Vækstcenteret i Danmark siden -98, samt hos Johan Jensen ved SATTVA. I årlig retreatprosess siden 2000. Fastboende på Vækstcenteret fra 2012

Veileder og støttelærer i den kunstterapeutiske prosessen igjennom hele utdannelsen:
Natalia Koitcheva veileder i kreative metoder og er støttelærer i den kunstterapeutiske prosessen alle dagene.
Utdannet lege, spesialist i allmenn medisin og påbegynt spesialisering i psykiatri. Grunnutdanning ved Sattva kull 13 i 2012. Støttelærer ved Sattva fra 2013. Videreutdanning ved Sattva kull 3 2014 – 2016. Egen praksis som kunstterapeut på Finnsnes.

Gjestelærer:
Mona Sand
Grunnutdanning ved Sattva kull 8, ferdig 2008 Videreutdanning ved Sattva kull 1,ferdig 2010. Støttelærer ved Sattva fra 2008 og hovedlærer fra 2016. Følger undervisning ved Vækstcenteret i Danmark. Daglig meditativ praksis fra 2006
Privatpraktiserende kunstterapeut fra 2008. Holder kurs i meditasjon og kunstterapi, med utgangspunkt i C.G.Jung og Vækstcenterets pedagogikk, samt kurs i kreative teknikker i skulpturskjæring, maleri og tegning.
Holder kurs/foredrag i meditasjon og kunstterapi for barne/ungdom/videregående skoler.

2. samling 9. til 15. september 2017, Kreativitet, meditasjon og nærvær.

1. – 2.dag. Therese N. Falck
Åpner samlingen med kreativ sentrering i den indre og ytre alkymiske koble. Vi kommer tilstede med oss selv og det som er aktualisert i livet som sådan.
Natalia Koitcheva veileder i kreative metoder og er støttelærer i den kunstterapeutiske prosessen.

3. – 5. dag. Kian Sloth Falck
Det undervises i nærvær og meditasjon.

Kian underviser i de mere forfinede aspekter av nærværs-trening. I forhold til den kreative prosessen og med basis i Jes Bertelsens pedagogikk bygget opp omkring Pentagrammet.

Treningen fokuserer på innstillinger som hjelper bevisstheten å hvile i et fordypet og mer utvidet nærvær. Hvordan kunne forholde seg nøytralt iaktagende til bildet man maler på og samtidig være oppmerksom på hva som foregår i sinnet, kroppen, de mere stille følelsene og åndedrettet.

Hvordan la den kreative impulsen få lov til å fødes leve sitt liv og dø uten å agere på den. Hva skjer om man står av fra å ville uttrykke den kreative impulsen. Hvordan forholde seg nærværende og kreativ til det? Danse med det, la den leve i èn som en fri strømmende kraft av berikende livfullhet

Kian Sloth Falck, underviser ved Sattva Kunstterapeutisk Instituttt. Har siden 98 vært i meditativ trening hos Jes Bertelsen og andre undervisere ved Vækstcenteret og praktisert meditasjon i 18 år. Han har gått i flere korte og lange retreat fra 5 dager til 4,5 måned. Han er sertifisert mindfullness instruktør fra Skolen for Anvendt Meditasjon i Danmark.

6. – 7. dag. Therese Falck
Samler opp prosessen og underviser i kunstterapeutiske metoder.
Fokuset vil legges på alkymisk transformasjon alle dager. Gruppens dynamikk, og det som oppstår spontant i dialog og prosess vil være retningsgivende i arbeidet.

3. samling 21. til 27. april 2018, Kreativitet, Seksualitet & Indre polaritet.

1. – 2.dag. Therese N. Falck
Åpner samlingen med kreativ sentrering i den indre og ytre alkymiske koble. Vi kommer tilstede med oss selv og det som er aktualisert i livet som sådan.
Natalia Koitcheva veileder i kreative metoder og er støttelærer i den kunstterapeutiske prosessen.
3. – 5. dag. Therese N. Falck og Kian S. Falck

Dagenes tema er en oppdagelsesreise i kvinnelighet og mannlighet, gjennom det forhold vi har til vårt eget og det motsatte kjønn. Hvordan kan vi oppdage – og trene – en balanse mellom det kvinnelige og det mannlige?

Hvordan kan vi veksle mellom kvinnelig og mannlig intensjon i vårt samspill med de mennesker, vi forholder os til, så samspillet mere kan bli en dans en en slitsom oppgave?

Vi vil bl.a. arbeide med avstand og tiltrekning, med sinne og varme mellom kjønnene. Og med våres kropp og med den energimessige, erotiske, emosjonelle og hjertemessige utstråling. Vi kan gjennom kroppslige, energetiske og meditative øvelser kunne utforske og, kanskje forvandle noen av de signaler, vi sender til andre mennesker – til glede for oss selv, våres klienter og våre personlige relasjoner.

6. – 7. dag. Therese Falck
Samler opp prosessen og underviser i kunstterapeutiske metoder.
Fokuset vil legges på alkymisk transformasjon alle dager. Gruppens dynamikk, og det som oppstår spontant i dialog og prosess vil være retningsgivende i arbeidet.

4. samling 3. til 9. november 2018, Meditasjon & Healing,

1.-2. dag. Therese N. Falck
Åpner samlingen med kreativ sentrering i den indre og ytre alkymiske koble. Vi kommer tilstede med oss selv og det som er aktualisert i livet som sådan.
Natalia Koitcheva veileder i kreative metoder og er støttelærer i den kunstterapeutiske prosessen.

3. – 5. dag. Helen Gamborg

Om min undervisning i healing:
Healing er ikke bare begrænset til hvad der foregår i en behandlingssituation.
Healing er involveret i alt, hvad vi gør i vores daglige liv.
Min undervisning i healing bygger på Bob Moores undervisning gennem mere end 20 år.
I teori og praksis vil vi gennemgå Bob Moores energiforståelse, den energetiske anatomi og forståelse for hvad healing er.
Healing undervisningen bliver ikke gennemgået som en teknik, men mere som en holdning og åbenhed til andre mennesker.
I dette åbne rum vil vi udforske forskellige måder som healing kan udfolde sig på, både i stilhed, samtale og i berøring.

Helen Gamborg har skrevet boken “Det usynlige i heldredelse” Borgen forlag
Hun er fysioterapeut og har arbejdet med selvudvikling og meditation siden 1971
Modtaget undervisning af Bob Moore fra 1980 – 2000
Modtaget undervisning af Jes Bertelsen siden 1994
Fastboende og underviser på Vækstcenteret i Nørre Snede
Har en skole hvor hun underviser i healing og meditasjon sammen med sin mann Erik Mikkelsen.

6. – 7. dag. Therese N. Falck
Samler opp prosessen og underviser i kunstterapeutiske metoder.
Fokuset vil legges på jungiansk alkymisk transformasjon alle dager. Gruppens dynamikk, og det som oppstår spontant i dialog og prosess vil være retningsgivende i arbeidet.

5. samling. 4. til 10. Mai 2019. Alkymisk transformasjon med fokus på ressurserkjennelse,

1. – 7. dag. Therese N. Falck

Vi undersøker hvordan metode og teori fra de foregående samlingene kan veves sammen med våre unike ressurser til et levende håndtværk og livskunst.

Denne uka er en fordypning i det alkymiske transformasjonsarbeidet hvor vi undersøker:

* Livets naturlige sykluser og kompleksets tilbakevendende struktur.
* Skyggearbeid som vedvarende emosjonell hygiene.
* Motet til å utfolde vår skaperkraft og hengivelsen til den indre elskede.
* Sammenhengen mellom drøm og energi
* Hjertets uendelige kapasitet.

Rammene i undervisningen er kjent, men mer intens med lengre perioder av stillhet og nærværstrening.

Kostnader

Utdannelsen koster totalt kr. 39.000,-. Summen deles opp i Kr. 6500,- pr. samling. Når du har fått plass, betales 6500,- som depositum. Det betales så 6500,- seks uker før hver samling.

Depositum og samlinger kan deles opp i 2 avdrag på 3250,- over 2 månder. Den ene delen betales 6 uker før kurset og den siste delen betales senest 14 dager før samlingen starter.

Som deltaker binder du deg økonomisk til hele utdannelsen selv om du ikke kan delta på alle samlinger eller alle dager, eller ved studieavbrudd.

Kunstnerisk materialle kommer i tilegg ca. kr. 3000,-

Alle samlinger avvikles i Vuku i våre nye lokaler. 1t med tog fra Trondheim lufthavn. Vi starter kl: 9.00 alle dager og avsluttes ca. kl.19.00 (siste kursdag kl.15.00). Lunsj pause kl. 13:00 til 16:00.

Overnatting i dobbeltrom til 450,- og tremannsrom koster kr 350,- pr. natt. Totalt 3150/,-2450,- pr. samling for 7 netter.

Kurslokalene har et velutstyrt kjøkken, vi legger opp til en enkel felles lunsj.
Frokost og middag er på individuell basis.

Det er plass til 24 deltagere

Kaffe og te er inkludert i utdannelsen.

Sattva gjør oppmerksom på at gjesteundervisere, sted og tidspunkt for samlinger kan endres pga. uforutsette hendelser.

Påmelding

Postadresse

Sattva Kunstterapeutisk Institutt
Vukuveien 971
7660 VUKU
tel: 911 74 987
Orgnr: 971 040 262

Undervisningssted​

AKS – Auskin kreative  senter
Vukuveien 971
7660 VUKU