Kunstterapi utdannelse Kreativ Utvikling

UTDANNELSE I KUNSTTERAPI ER UTSATT TIL 2021 PGA COVID 19
17 .- 21. NOV. 2021​

Kreativ utvikling gjennom Kunstterapi, kreativ selvutfoldelse, kreativ dialog og mindfullness

Erfaringsbasert utdannelse​

Vi tilbyr en erfaringsbasert utdannelse i kunstterapi og kreative metoder. Med spesialisering i mindfulness basert kunstterapi MBKT. Vår utdannelse er prosessorientert og fokuserer på den kreative prosessen. Vi bruker tegning, maling, sandlek, søm, fotocollage, dans og modellering. Metodene det undervises i kan tilpasses enhvert kreativt uttrykk. Erfaringsbasert kunstterapi, kreativ selvutfoldelse og kreativ dialog er frie metoder som er allment tilgjengelig uavhengig av livsyn, tro eller politisk retning.

Når mennesker er sammen i kreativ utfoldelse brytes grenser og en felles kontakt oppstår uavhengig vår forskjellighet. I en erfaringsbasert utdannelse bruker vi oss selv og vår individuelle historie for å lære kunstterapi, både individuelt og i grupper.

Gjennom 12 samlinger introduserer vi forskjellige metoder og øvelser for å gi et bredt erfaringsgrunnlag med bruk av kreative metoder i terapi og traume arbeid, selvutfoldelse, mindfullness og kreativ dialog. Vi arbeider blandt annet med familiekonstellasjoner, konflikter, uærkjente resurser, traumer, sjokk-traumer, kroppskontakt, kjønnsidentitet og seksualitet.

Mindfulness går som en rød tråd gjennom hele utdannelsen og er et effektivt og forfinet verktøy sammen med kreative uttrykk.

Du lærer å bruke drømmer i både strukturerte og lekende metoder. Vi legger mindre vekt på den intellektuelle forståelsen av drømmer, men hviler på metoder hvor drømmene får være som en døråpner for værdifull kontakt til kropp, følelser og erkjennelser.

Tid til å være kreativ er sentralt: Til å male, tegne, danse, skrive og forme. Vi fokuserer på å forfine og uttrykke kontakten til egne ressurser og den kreative flyten som bor i oss alle. Dette for å styrke evnen til favne det som er vanskelig, men også for å øke tilgangen til det gode i livet.

Empatistjernen eller femkanten, er en modell utviklet av  professor i idehistorie, Jes Bertelsen i Danmark, hvor han viser til fem medfødte kompetanser for indre kontakt. En fellesmenneskelig inngang til balanse og dypere kontakt til oss selv. Mindfulness trening i kontakten til kroppen og åndedrettet, medfølelse, det kreative og den våkne bevissthet. Treningen styrker selvtillit, og er en enkel vei til større autentisitet.   

Bevegelse, dans, somatiske øvelser, yoga og Chi Gong inspirerte bevegelser er også viktig i forløpet, for å åpne opp til kroppens naturlige glede og vitalitet. Øvelsene tilpasses alle kropper og aldre.

Uansett om du arbeider med barn, voksne eller eldre. Med eller uten funksjonshemning, under sykdom eller som hjelp til å ha det godt i en travel hverdag. I bearbeiding av traumer, i livskriser eller når vi er døende. Kunstterapi skaper trygge rom til vanskelige tanker, følelser, emosjoner og eksistensielle spørsmål.

Har du spørsmål om studiet? Ring oss: 911 74 987.

UTDANNELSE I KUNSTTERAPI ER UTSATT TIL 2021 PGA COVID19

oppstart 17.-21. nov. 2021​

mann

Utdanningen fokuserer på kreative uttrykk

Den pedagogiske struktur er tilrettelagt slik at den enkelte elev igjennom egen erfaring etablerer en nyansert forståelse av sentral terminologi og teori i Jungiansk psykologi og andre moderne terapeutiske retninger som inngår i pensum. Det undervises i jungianske begreper som arketyper, det personlige og kollektivt ubevisste, samt dybdepsykologiske erfaringer rundt traumer og sjokkopplevelser. Vi vektlegger av elevene skal integrere en god forståelse av begrepene gjennom undervisningsforløpet.

Instituttet har fokus  på kreativt flow – simpelthen gleden ved å utfolde seg kreativt!

Utdanningen tilrettelegger for kreative uttrykk igjennom ulike materialer som fargestifter, fettstifter, vannbasert maling, leire, bilder fra magasiner, stoff/fiber, papir og sand/naturmaterialer. Treningen foregår både individuelt og i grupper. Metodene som benyttes er hentet fra klassisk jungiansk og moderne psykoterapi med fokus på projeksjonsmekanismene, arbeid og forståelse av symbol og drømmer, aktiv imaginasjon, sandplay, psykologisk alkymi, kropps-psykoterapi, mindfulness, dans og bevegelse.

Symbol og drømmer​

Skapte symboler og symboler fra drømmer er både fellesmenneskelige og individuelle. Den kollektive mening ligger i at man som samfunn og mennesker har en felles forståelse av hva et symbol betyr, dette gir kulturell og intellektuell viten.
Når det gjelder den individuelle forståelsen av symboler er det den enkeltes egen tilknytning til symbolet som er viktigst. For å forstå et symbol eller et uttrykk som oppstår i kreativt arbeid eller fra drømmer, vektlegges de følelser, fornemmelser og uttrykk som aktiveres i møte med symbolet. Det er da en varig forandring kan etableres i personligheten. 
 
Derfor vil det rette  spørsmålet ikke være “hva betyr dette, denne drømmen osv”. Men: Hva gjør den med deg? Hva får du lyst til å gjøre? Hva føler du nå? Kunne du male det? Forme det? Danse det? Dette vil sette i gang en kreativ kommunikasjons-prosess. Og ofte får man ikke et “svar” men en dypere kontakt med eget følelsesliv, autentisitet og autoritet.
 
IMG_3038

Mindfulness​

Undervisningen i mindfulness har til hensikt å etablere et større nærvær i livet, både i arbeid og hverdagsliv. På samlingene starter vi hver dag med 25 minutter mindfulness. Indre øvelser i mindfulness veves inn i treningen på tre nivå; terapeutisk, selvutviklings-aspektet og eksistensielt meningsbærende.

Empatistjernen
Professor Jes Bertelsen i Danmark har utviklet en svært tilgjengelig pedagogikk i mindfulness. Systemet er basert på å trene en fordypet indre kontakt som fundament for meningsfulle møter på alle nivå i livet.

Dette er enkle og åpne øvelser som baseres på forholdet til og oppmerksomheten på; kroppen, pusten, hjertet, den kreative impuls og selve våkenheten. 

IMG_3332

Ikke målet men veien

Utdanningsprosessen tar utgangspunkt i elevens livserfaring og historie. Vår grunnholdning er at når vi skal veilede andre mennesker i deres sårbare tema, skal vi være trygge i våre egne temaer. Derfor legger vi opp til at en tredjedel av utdanningsprosessen fungerer som en «dreieskive» hvor elevene trenes i forskjellige kunstterapeutiske metoder gjennom selv å dykke ned i og jobbe med egen biografi. Formålet med dette er å utdanne følefunksjonen slik at den enkelte har en mer balansert tilgang til bevissthetens fire hovedfunksjoner, slik Jung beskriver: tenkning, følefunksjonen, intuisjon og sanseligheten.  

Den prosessorienterte undervisningen er tilrettelagt slik at elevene gjennom erfaring – og i samspill med faglitteratur – etablerer en solid forståelse av kunstterapi som et psykoterapeutisk fag.

Det teoretiske fundamentet er den Jungianske psykologi og livsholdning. Vårt fokus er arbeidet med de tre viktigste arketypene: Skyggen, Anima/Animus og Selvet:

 • Skyggen henviser til det som ligger i skyggen av jeget, det vil si det fortrengte og ulevde. Det kan være traumatiske opplevelser, eller uttrykk og evner som ble avvist tidlig i livet.
 • Anima & Animus viser til den motsattkjønnede psykologi. Med det forstås at mannen har en kvinnelig side og kvinnen en mannlig side. Begge aspekter komplementerer personligheten.
 • Selvet henviser til helheten i den menneskelige bevissthet. 

“Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.”

- C. G Jung

Gratis oppgave

Har du lyst på en kunstterapeutisk oppgave?

Last ned oppgaven: Tegn deg selv som et tre!

Utdanningens formål

Utdanningens formål er å gi erfaring, kunnskap og selvtillit til å arbeide med kunstterapi, kreativ selvutfoldelse, kreativ dialog med kreative metoder og mindfulness innenfor ulike fagområder.

I utdanningen legges det vekt på å utvikle individuelle evner og ferdigheter. Vi er opptatt av at den enkelte elev skal utvikle tillit og mot til å utfolde egen skaperkraft og glede, samt trygghet til å tillate et naturlig nærvær i hverdagen.  Dette er avgjørende for at en dybdepsykologisk vekst og forståelse skal kunne utfolde seg – både privat og profesjonelt. 

Hvem velger utdanningen?
Motivasjonen for å følge et kunstterapeutisk undervisningsløp kan være mange:

 • Å ville skolere seg som kunstterapeut eller komplementere sin terapeutkompetanse.
 • Å utfolde seg kreativt.
 • Lære å bruke kreativitet som en resurs i arbeid med mennesker.
 • Et ønske om i større grad å utfolde egne ressurser i eget liv og karriere.
 • En søken etter mening og dypere erkjennelse av hvem man er og hvilke veivalg som er avgjørende for et godt liv. 
 • Omskolering og reorientering i arbeidslivet som følge av sykdom og utbrenthet.

Hvordan kan utdanningen benyttes?​

Metodene elevene trenes i kan brukes på mange nivåer. De kan benyttes i alt fra terapeutisk arbeid til selvutvikling og kreativ utfoldelse i grupper. Metodene kan benyttes  individuelt-, i par- eller gruppearbeid og i alle aldersgrupper. 

Metodene kan også anvendes i et selvutviklingssperspektiv. Det innebærer undervisning på et lettere nivå hvor det er selve kreativiteten i utfoldelse som har fokus, og hvor arbeidet primært henvender seg til erkjennelse av ressurser, glede og innsikt. 

Mange ulike formål, men felles er det som ligger til grunn; et ønske om å oppdage og fordype tilgangen til de ressursene som finnes i alle mennesker.

Spesialkompetanse

Kunstterapi som spesialkompetanse i ditt yrke.
Våre elever kommer fra et bredt yrkeslag; kunstnere, økonomer, barneverns-pedagoger, lærere, servicenæringen, bedriftsledere, prester, sykepleiere, psykologer, psykiatere, og andre yrker fra sosial og helsesektoren. Det er også mange som har sin hovedkompetanse fra livets skole. Fellesnevneren er at alle kommer med seg selv og sin historie.

Vårt mål er å gi en grunnkompetanse i kunstterapi på lik linje med de gamle håndtverkstradisjonene. Med det mener vi at elevene skal ta i eie og håndtere metodene slik som hånden kan med et kjent og kjært redskap.

Våre studenter bruker kunstterapi i alt fra kreative grupper med flyktninger, coacing, undervisning, teater, selvutfoldende lek med eldre eller barn, i psykoterapeutiske forløp i behandlingsinstitusjoner og privat praksis, i kommunikasjonsrådgivning og organisasjonsarbeid. 

Vår hensikt er at elevene skal lære å bruke et grunn-verktøy som kan tilpasses mange forskjellige yrker. Dette kan være i sorgarbeid eller i møte med de ubesvarte spørsmålene i livet og i arbeid med flyktninger for å kunne kommunisere uten ord. Det kan være innenfor helse- og sosialsektoren for å fremme psykisk helse gjennom et fritt rom hvor følelser kan uttrykkes, eller i klasserommet for at elever kan erkjenne og få større innsikt i egne ressurser. Studiet gir en ny mulighet for kunstnere til å forfine evnen til å formidle dybde i sitt arbeid.

IMG_1376
42556379_10156724962801692_8029027075916562432_o

Hva lærer du!​

 • Basiskunskap om C. G. Jungs psykologi og livsholdning
 • Mindfulness øvelser for terapeutisk arbeid, gruppeveiledning og personlig balansering i hverdagen
 • Kreative metoder i terapi, selvutfoldelse og samtaler
 • Kreative metoder for barn, ungdom og voksne
 • Kreative metoder i livskriser og for å bearbeide traumer
 • Kreative metoder for glede, kommunikasjon og flyt
 • Hvordan jobbe med konflikter i relasjoner på arbeid og i forhold
 • Hvordan lage kreative øvelser
 • Hvordan jobbe med kjønnsidentitet, kropp og seksualitet
 • Hvordan arbeide kreativt en til en, og i grupper
 • Forståelse og bruk av symboler og bilder
 • Hvordan bruke drømmer til å orientere deg med årvåkenhet
 • Å lytte, samvær og vokse av medmenneskers historie
 • Mulighet for å diplomere seg etter endt utdanning
 • Hvordan møte eksistensielle behov og lengsler

samlinger

Etter hver samling skriver studentene en rapport på 5 – 6 sider + bilder. Rapporten skal innholde refleksjon over sist samling som innebærer hva som berørte og hva gjorde oppgaven og det kreative uttryket med meg. Studenten går gjennom Rapporten med fagærer på relevante samling maks 30 minutter på Skype e.l. Det er inkludert i studieprisen.

1

Primærfamilien

I første samling er det fokus på familien den enkelte vokste opp i. Metoden er tegning.

2

Barnet & Foreldrene

Det arbeides  videre med familien ved å gå dypere inn i foreldrenes påvirkning på egen psykisk struktur.
Tegning & maling

3

Skyggens Arketype

Det fortrengte, glemte og ukjente. Vi arbeider med personlighetens skygge: Resurser, holdninger og projeksjoner.

4

Barnets tegneutvikling.

Barnets tegnefaser deles inn i fire deler: Kaos, rytme, symbol og den naturalistiske fasen. Det arbeides dypere inn i barnets evner, ressurser og tap.

5

Sommersamling.

Tema for samlingen er enten Drømmer & kreativitet eller Mindfulness & kreativitet.
Temaene veksler annet hvert år.

6

Kropp & Sanselighet

Vi fordyper kontakten inn i egen kjønnsidentitet. Metodene er maling i lag på lag, dans, kropp og sanseorienterte øvelser.

7

Den indre partner

I hver mann og kvinne ligger en arketype som kompenserer kjønnsidentiteten. Jung kaller det anima og animus som kan forståes som ånd og sjel eller logos og eros. Det henviser til at den dominerende kjønnsidentiteten forbundet med kroppen har en psykisk ubevisst motsats som komplementerer og utfyller personligheten.

8

Mandala - vejen mot sentrum

Med Collage som metode.
Bilder av oss selv som barn settes inn i en mandala sammen med bilder og biter fra magasiner og blader.

9

Alkymi - indre ild

Gullmakerne fra middelalderen startet ut med å ville lage gull, og endte opp med erkjennelsen av at det er ikke “de vulgæres gull” de søkte. Erkjennelsen endret fokus til en indre fordypning hvor psykens symboler og følelser ble projisert ut i kolben. I en mer moderne språkform kan vi si at det handler om arbeidet med og forfinelsen av den psykologiske virkelighet.
Alkymi kan forståes som en beskrivelse av en vestlig kontemplativ prosess, projisert ut i symboler og bilder.

 

10

Sommersamling

Tema for samlingen er enten Drøm og kreativitet eller Mindfulness & kreativitet.

11

praksis

Kunstterapi som livspraksis.
Trening i å være kunstterapeut med medstudenter som klient. Kreativ undersøkelses prosess i hvordan jungiansk kunstterapi og livsholdning gir mening i egen livsutfoldelse og arbeid.

12

veven

Avsluttning og oppsummering med fokus på utfordringer og muligheter.

Kostnader Modul 1

Studiet koster kr. 79.800,- (inklusiv depositum) for undervisning og materialer brukt på samlingene. 
Depositum på kr 8000,- betales ved tildelt studieplass og betales ikke tilbake ved avbrutt studie.
Depositum er en del av det totale utdanningsbeløpet.
(Depositum kan etter avtale deles opp i to betalinger med 4 ukers mellomrom.)

For hvert semester blir det en totalsum på kr.11.966,- for høstsemestrene og kr. 17.949,- for vårsemesteret (eksl. depositum)

Det betales kr. 5983,- to uker før hver samling, totalt 12 ganger. Du kan  også få individuelle betalings løsninger. Feks. måndlig med 30 delbetalinger på 2400,- pr måned.

Individuell veiledning av godkjent kunstterapeut kommer i tillegg. Det skal gjennomføres minimum 25 timer i løpet av studiet. Dette er en del av å lære hvordan kan man jobbe individuelt og for å få speiling og terapi inn i utfordrende psykologisk materiale som krever mer tid og rom enn det som er tilgjengelig på samlingene. Pris fra 600,- til 900,- pr. time.


I tillegg kommer utgifter til faglitteratur ca. kr. 2500,- .

 Vilkår og avmeldingsregler Personvernerklæring

Generell informasjon

Utdanningen har oppstart hver høst med varighet over 2,5 år.

Det er 2 samlinger på høst semesteret og 3 på vår. Totalt 12 samlinger.

Det forventes at eleven følger all undervisningen. Eventuelle fravær pga. sykdom må hentes inn med neste års kull. Samlingen betales selv om man ikke deltar, og gjelder som betaling når man tar samlingen senere.

Det leveres oppgave på ca. 6 sider + bilder etter hver samling, som gjennomgåes før hver samling, med en lærer (inkludert i utdannelsen; ca 1/2 time pr.gang).

Samlingene går fra onsdag til søndag. Alle dager kl. 9:00 til 21:15. Søndag 9:00 til ca.15:00.

Sommers samlingen går fra tirsdag kl 9:00 til søndag kl 15:00. På denne samlingen er det 2 kull sammen.

Undervisningstider:
9:00 – 13:00
16:00 – 19:00
20:30 – 21:15 

Det er totalt 62 dagers undervisning fordelt over 10 samlinger på 5 dager, de 2 sommersamlingene på 6 dager.

 

Se hva tidligere deltakere syns!​

«Fra 2007-2010 var jeg student ved Sattva kunsterapeutiske institutt . En livskrise førte meg på leting etter «noe» som manglet, og «noe» som kunne vise meg en vei gjennom krisen. Den gang visste jeg ikke at dette «noe» i meg var og er klokere enn alt annet jeg er. Men, heldigvis lyttet jeg til denne indre stemmen og søkte på utdanningen. Det har vært og er et av mine viktigste valg i livet.»

Inger-Marie Magnussen

Spesialsykepleier /fagkonsulent

"På Sattva fant jeg veiledere som hadde gått veien selv. De er trygge, respektfulle og kunnskapsrike. Kunstterapien er et kraftfullt redskap og et viktig alternativ til medisinfri behandling i psykiatrien. Som kunst og uttrykksterapeut kjenner jeg meg godt forankret i meg selv og i Jungs dybdepsykologiske teori."

Karin Linge Anderssen

Kunst og uttrykksterapeut, pedagog og kunstner

"Det beste jeg har gjort for meg sjøl! Dette er solid, erfaringsbasert lære for livet. Stødige, åpne og dypt menneskelige terapeuter som kan sitt håndverk til fingerspissene. For virkelige mennesker som har mot til å ta en kikk i dybden av seg selv, vil det utvilsomt dukke opp skatter! Anbefales av hele mitt hjerte"

Linn Kalseth

Kunstner

Spørsmål og svar

Nei dessverre kan man ikke få støtte av Statens lånekasse.

Det kommer ann på hva du er beretiget for. Ta kontakt med din saksbehandler på NAV. Vi har studenter som får støtte fra NAV hvert år.

Dette er avhengig av din utdannelse. Er du offentlig utdannet kan du få arbeid dær. Flyktningsmotak, medisinfri psykiatri. Psykiatrisk dagbehandling. skoler osv. Noen velger å starte egen bedrift med forskjellig fokus. Fra terapi til selvutvikling eller som kunstner hvor fokuset er kreativitet.

-Juul, J., Høeg, P., Bertelsen, J., Stubberup, M., Hildebrandt, S. og Jensen, H. (2012). Empati det der holder verden sammen. København: Rosinante forlag. (127 sider)
-Hognestad, A. (2010). Broer til oss selv. Oslo: Flux forlag. (145 sider)
-Skov, V. (2007). Helteudvikling i parforhold. Danmark: Forlaget Marcus. (177 sider)
-Zweig, C. og Abrams, J. (red.). (1991). Meeting the shadow: the hidden power of the dark side of human nature. Tarcher books. (335 sider)
-Hart, S. og Schwartz, R. (2009). Fra interaksjon til relasjon. Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore og Fonagy. Oslo: Gyldendal akademisk. (278 sider)
-Hart, Susan. (2011). Den følsomme hjernen. Hjernens utvikling gjennom tilknytning og samhørighetsbånd. Oslo: Gyldendal akademisk. (236 sider)
-Yalom, Irvin D. (2011). Eksistensiell psykoterapi. Oslo: Arneberg forlag. (618 sider)
-Vedfelt, Ole. (2014). Forstå dine drømmer, forstå deg selv. Oslo: Cappelen Damm. (325 sider)
-Fasting, Neel. (2004). Et sprog for det kvindelige. København: Borgen forlag. (236 sider)
-Levine, Peter. (2006). Væk Tigeren. Helbredelse af traumer. København: Borgen forlag. (248 sider)
-Lowen, Alexander. (2002). Den guddommelige krop. København: Borgen forlag.
-Asper, Kathrin. (1999). Ravnen i glassbjerget. København: Gyldendal. (248 sider)
-Skov, Vibeke. (1991). Det skabende menneske. Utvikling gennem myter og kunstterapi. København: forlaget Marcus. (189 sider)
-C. G., Jung. (2012). The Red Book. Liber Novus. New York City: W. W. Norton & Company. (600 sider)

 

 

Etter siste samling på modul 1 og modul 3 har man 2 år på seg å fullføre diplomering om man ønsker. Les mere under diplomering.

Påmelding danner grunnlaget for opptak.

Det vil si at arbeidserfaring, utdanning, terapi, kunstnerisk erfaring, motivasjon mm. danner grunnlaget for opptak.
I og med at alle skal ha muligheten til å ta vår utdanning, legger vi heller ikke formelle utdanningskrav som grunnlag for opptak.

Om man ønsker å praktisere som offentlig ansatt kunstterapeut, forutsettes det formell fagkompetanse. Vi anbefaler også formell fagkompetanse om man ønsker å ha en privatpraksis som kunstterapeut.
Nedre aldersgrense er 25 år.

Lurer du på noe!

Bruk skjemaet på høyre side!