aug

27-30

Drømmenes Visdom 2020

Forløp over 4 samlinger. 3. gruppe.

kr. 14.000,-

Drømmer er beskrevet i mange kulturer knyttet til religion, spiritualitet, psykologi og personlig vekst. Drømmene har mange fasetter og muligheter for forståelse. Valg av metode og tradisjon farger forståelsen ; Jungiansk, freudiansk, somatisk, profetisk, spirituelt eller rent medisinsk. Uansett innfallsvinkel, gir drømmene informasjon om menneskelig spiritualitet, mytologi og psykologi.

Drømme arbeid i et Jungiansk analytisk perspektiv, forholder seg til eget liv – levd og ulevd, kultur og livsholdning. Her oppdages muligheter for vekst og frigjøring fra ensidighet og stagnasjon i livet. På det basale nivå undersøkes dagsrester, kompensasjon og komplementerende aspekter i drømmene.

En annen komponent i undervisningen er hentet fra en østlig forståelses-ramme, hvor drømmer som energi fenomen er i fokus. Her handler det om å lytte, føle, sanse og merke hva drømmen gjør med oss. Hva som settes i bevegelse av følelser, kroppsfornemmelser, impulser, tanker, stemninger, kreative uttrykk eller gamle minner.

Uavhengig av orientering i forhold til drømmene – er det ukjente på spill. Her er det avgjørende å stille seg åpen for å kunne oppdage det ukjente, usagte og u-erkjente slik at visdomsaspektet kan tre frem. Erkjennelser vil derved komme fra et tredje sted, som Jung kaller den trancendentale funksjon.

Gjennom forløpet bruker vi kreative uttrykk: Fra tegning, maling og collage til visualiseringer og åndedrettsøvelser. Vi arbeider sammen to og to, i små grupper og i stor gruppeprosess. Det forventes at man trener introduserte øvelser, med bruk av egne drømmer, mellom samlingene.

Empatisjernen som modell for oppmerksomhets-trening, utviklet av Jes Bertelsen, med bevisst rettet oppmerksomhet i kontakt med kropp, åndedrett, hjertet, det kreative og selve våkenheten – vil være en rød tråd gjennom forløpet. Hver dag begynner og avsluttes med 25 minutter meditasjon.

Målet med treningen er å få kunnskap og erfaring med dybdepsykologiske og kreative metoder i arbeide med drømmer.

Treningen er for alle som har lyst å lære om drømmer.

For terapeuter gir treningen en basal kompetanse for å kunne jobbe med drømmer. Treningen er i et selvutviklings perspektiv og setter krav til hver enkelt om selv å ta ansvar med eventuelt terapeutisk hjelp eller veiledning mellom samlingene. 

Å arbeide med drømmer er en kraftfullt metode som kan åpne for ubearbeidede traumer og psykologisk vanskelige tema.

1. samling; Drøm og personlighet.
-Jungs psykologi & drømmer.
-Dagsrest, kompensasjon og komplement.
-Innhold & holdning.
-Symbolforståelse
-Det personlige ubevisste; Huset, innsjøen og indre landskap. 
-Drømme kart; øvelse over 9 måneder.
-Emosjonelle, seksuelle og visdoms drømmer
-Å lære drømmenes språk, å lære å lytte.

Nettmøte. For spørsmål og dialog om drømmearbeid.

2. samling: Drøm & arketyper, 
-Jeget
-Skyggen.
-Anima & Animus
-Selvet
-Det kollektive ubevisste og havet.
-Store drømmer

Nettmøte. For spørsmål og dialog om drømmearbeid.

3. samling: Drøm & kropp.
-Referansepunkter i kropp.
-Kroppen som medie for drømmeforståelse
-Visualisering og kropp.
-Farger i drømmer.
-Seksuelle drømmer; fordypet forståelse

Nettmøte. For spørsmål og dialog om drømmearbeid.

4. samling: Drøm & indre vekst.
-Mindfullness og drømmer.
-Drømmer som symbol, energi & bevissthet.
-Fra drøm til virkelighet.
-Individuasjon og Spirituelle drømmer
-Drømme kroppen og sammenheng
-Bevisstheten og det ubevisste språk, samspill og gjensidig forståelse. 
-Drømmer og terapi, selvutvikling, søken etter mening.

Faglitteratur:
Drømme, chakrasymboler og meditasjon, Jes Bertelsen
Erindringer, drømme, tanker, av C.G. Jung
Man and His Symbols av Carl Gustav Jung
Dictionary of symbols, Hans Biedermann

kian

Kian Sloth Falck

underviser

Underviser på Sattva Kunstterapeutisk Institutt i prosessorientert kunstterapi, meditasjon og drømmearbeid. Han er dypt inspirert av C. G. Jungs psykologi og livssyn – undervisning er et resultat av dette. Arbeid med å forstå egne drømmer startet i 14 års alderen , de siste 12 år har han undervist grupper og utdannelsesforløp i Norge. Meditasjons undervisningen er fundert i trening hos Jes Bertelsen, egne erfaringer, kurs og retreats fra dager til måneder de siste 20 år.

 

“The dream is the small hidden door in the deepest and most intimate sanctum of the soul, which opens to that primeval cosmic night that was soul long before there was conscious ego and will be soul far beyond what a conscious ego could ever reach.»

The Meaning of Psychology for Modern Man C. G. Jung

Drømmenes visdom 20/21

1. samling: 27. til 30. aug. 2020

2. samling: 3. til 6. des. 2020

3. samling: 25. til 28. feb. 2021

4. samling: 10.  til 13. juni 2021

Nett møte på zoom

Nettmøte 1.
ikke fastsatt

Nettmøte 2.
ikke fastsatt

Nettmøte 3.
ikke fastsatt

Forløpet koster totalt kr. 14.000,-.

Summen deles opp i kr. 3500,- pr. samling.

Når du har fått plass betales 3500,- som depositum. Depositum regnes som betaling for siste samling. Det betales så 3500,- fire uker før tre samlinger.

Som deltaker binder du deg økonomisk til hele utdannelsen selv om du ikke kan delta på alle samlinger eller alle dager og ved studieavbrudd.

Undervisningstider:
Torsdag 19:00 – 22:00

Fredag og lørdag
10:00 – 13:00 og 16:00 – 19:00,
Søndag 10:00 – 13:00

Kr. 2220,- for overnatting; 3 netter i enerom inkl. sengetøy.
Kr. 1410,- for overnatting; 3 netter i dobbeltrom med en av samme kjønn.
Kr. 1110,- for overnatting; 3 netter i flermansrom med en av samme kjønn.

Tilegg for en ekstra natt: 740,-/470,-/370,- etter avtale med AKS

Kurset er et internatkurs, Obligatorisk overnatting.

Påmelding