6 ukers Online kurs

Hei! I dette kurset lærer du hvordan du jobber med drømmer gjennom tekst, video og lydfiler! Bli din egen drømmetyder.

Du får en modul med undervisning og oppgaver hver mandag i 6 uker.

DRØMMENES SCENOGRAFI

Etter endt kurs vil du kunne...

  • Lære det grunnlegende for å forstå dine drømmer
  • Vite forskjellen på begrepene; dagsrest, kompensasjon og komplemet i forhold til drømmer
  • Vite hvordan du undersøker drømmene i forhold til innhold og holdning
  • Kunne arbeide selvstendig med dine drømmer
  • selvtilitt til å kunne arbeide med egen drømmer
  • Vite hvordan drømmene ligner på film og teater og hvordan bruke dette i forståelsen av drømmer

Dette er inkludert i kursprisen:

●  6 kursmoduler med det du trenger for å kunne arbeide og begynne å forstå egen drømmer
●  Undervisningsopplegg og oppgaver som tar deg steg-for-steg mot målet
●  Support og veiledning fra kursmentoren en dag i uken i 6 uker. Du får personlig svar på dine spørsmål hver tirsdag kl:10:00
●  Lukket Facebook-gruppe med andre deltakere i et helt år
●  Tilgang til kursplattformen i 1 år

Kurset starter 9. mars!

Kun åpent for salg 1. – 4. mars!

Kursoversikten - 6 moduler:

1: Drømmenes Scenografi
Lære om oppbygning og innhold i dine drømmer.
Du får to lydfiler med oppgaver. En oppgave med bruk av kreative verktøy på ca. 10-15 minutter.
Bonus: Oppgaven fra gratiskurset som lydfil samt en video om hvordan kreativ arbeide med liv & drøm.

2: Dagsrest
innføring i C. G. Jungs psykologi for å lære de basale punktene for å forstå drømmer.
Du vil lære om dagens betydning for å forstå drømmer og sette de i sammenheng.
En oppgave på lydfil med bruk av kreative verktøy på ca. 10-15 minutter.

3: Komplement
Du lærer om bruk av symboler.
Vi ser på hvordan drømmer utfyller og bringer balanse i ukjente personlighetstrukturer.
En oppgave på lydfil med bruk av kreative verktøy på ca. 10-15 minutter.

BONUSER
● Lydfil med øvelsen fra gratiskurset.


● Bonusvideo to uker etter siste modul med svar på spørsmål om drømmer som måtte dukke opp under kurset.

● Bonus:Drømmer om mareritt.

4: Kompensasjon
Du lærer om kollektive drømmer.
Lær om hvordan dette kan vise deg hva du trenger for å kunne modne din personlighet.
En oppgave på lydfil med bruk av kreative verktøy på ca. 10-15 minutter.

5: Innhold & holdning
Dette er viktig å vite, slik at du kan se på innholdet i drømmen og sette dette i sammenheng med din holdning til drømmen.
En oppgave med bruk av kreative verktøy på ca. 10-15 minutter.

6: Drømmenes Visdom
Oppsumering av det du har lært og hvordan du kan arbeide vider med dine drømmer. Slik at du opparbeider erfaring og selvtilitt.
Du får to lydfiler med oppgaver. En oppgaver med bruk av kreative verktøy på ca. 10-15 minutter. Samt en korte for å kunne arbeide med drømmer når du har dårlig tid eller ikke har kreative verktøy tilgjengelig.
BONUS: Om mareritt.