Påmeldingsskjema for utdanning i Kunstterapi & kreativ selvutfoldelse 2019.


Vi tar kontakt for en samtale når vi har mottatt påmeldingen. Ved tilbud om plass betales et depositum på kr. 8000,- (Kan deles i to). Fortløpende opptak. maks: 14 plasser. Depositumet inngår som en del av kursavgiften.

Vi gjør oppmerksom på at studiet avvikles som internat på AKS, dette innebærer at overnatting er obligatorisk.

Har du spørsmål; vennligst ring oss eller send en mail!

*


*


*


*


*


*


*

*